Ruimte in de Klaproos

Voor ontmoeting en ontwikkeling

Beraad en actie


De Klaproos biedt onderdak aan bestaande en nieuwe initiatieven gericht op een gezonde omgeving en menswaardige samenleving. 

We starten met een kleine groep ondernemende mensen en organisaties met uiteinlopende achtergronden en diensten. 

We zoeken nog een klein aantal projecten/organisaties die ook geloven dat we samen sterker staan dan los van elkaar. Wil je meedoen? We horen graag waarom en hoe je verwacht een bijdrage te kunnen leveren.